Diensten

Ergotherapie

Ergotherapie helpt je om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijks leven, ondanks lichamelijke en/of mentale problemen. Afhankelijk van de onderliggende diagnose bestaat de behandeling uit herstelgericht oefenen of leren omgaan met de beperkingen.

Ik inventariseer samen met jou bij welke belangrijke activiteiten je in het dagelijks leven beperkingen ervaart. Dit vormt de basis van de behandeldoelen en geeft richting aan de ergotherapie behandeling.
 
Ergo aan de Braassem is met name gespecialiseerd in vragen op het gebied van revalidatie, arbeid en energiebalans. De oorzaak van de hulpvraag op deze thema's kan divers van aard zijn; een chronische aandoening, langdurige overbelasting of recent ontstaan letsel.

Re-integratie

Bij langdurig verzuim door fysieke en/of mentale klachten spelen vaak veel factoren mee. Dit vraagt om specifieke kennis en deskundigheid. 

Na een kennismakingsgesprek bespreken we samen de inhoud van mijn begeleiding. Dit kan bestaan uit:

  • Inzicht krijgen in de factoren die meespelen bij verzuim
  • Leren omgaan met mogelijkheden, beperkingen en valkuilen
  • Praktische handvatten bij de verplichtingen uit Wet Verbetering Poortwachter
  • Concreet plan voor werkhervatting (spoor 0 en 1) zowel voor jou als voor je werkgever
  • Werkplekadvies


Ik werk hierbij vanuit de visie dat een actieve houding van de werknemer in het re-integratietraject van groot belang is om de werkhervatting te laten slagen.

Energiebalans

Door vermoeidheid of andere klachten kan het zijn dat je minder energie hebt op een dag.  Dit heeft grote invloed op alle activiteiten in je dagelijks leven. Balans hervinden gaat over de afstemming tussen je belasting en belastbaarheid.

Er kunnen veel redenen zijn om met het thema belasting en belastbaarheid aan de slag te gaan. Zo kan dit thema een rol spelen bij een chronische aandoening, stress en burn-out klachten, (gevolgen van) kanker, post-COVID klachten en niet aangeboren hersenletsel. 

Ergo aan de Braassem helpt je te ontdekken wat voor jou werkt en hoe jij de praktische handvatten in het dagelijks leven kunt toepassen.

Werkplekonderzoek en advies

Als werknemer moet je veilig en gezond kunnen werken. Om daar voor te zorgen zijn er richtlijnen vanuit de Arbowet. Goede werkomstandigheden dragen bij aan je gezondheid van medewerkers en zorgen voor  minder ziekteverzuim.

Bij fysieke klachten maar ook preventief kan het wenselijk zijn je (thuis)werksituatie eens nader te onderzoeken.

Omdat het bij "werk in uitvoering" niet alleen gaat om de werkomgeving maar ook om de persoon die dat werk doet en het type werk dat iemand doet is het belangrijk naar het geheel te kijken. 

Ergo aan de Braassem maakt daarom samen met jou een analyse van de knelpunten,  waarna een observatie en analyse van de fysieke belasting volgt. Aansluitend volgt een praktisch advies waar je direct mee aan de slag kunt.

Diensten voor werkgevers

Vanuit de Arbowet wordt van werkgevers verwacht dat zij zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor hun medewerkers. Hier kan Ergo aan de Braassem bij helpen, bijvoorbeeld door interventies op gebied van verzuimpreventie of werkplekadvies. In een vrijblijvend gesprek inventariseren we de wensen en behoeften binnen het bedrijf en hoe mijn expertise ingezet kan worden.

Als een werknemer gezondheidsproblemen krijgt, is het voor zowel werknemer als werkgever vaak een zoektocht naar hoe ze hier in een werksituatie mee om moeten gaan. De juiste begeleiding is van belang om dit proces op een zorgvuldige wijze te doorlopen en tot praktische handvatten te komen voor zowel werknemer als werkgever. 

Bij langdurig verzuim verlangt de Wet Verbetering Poortwachter van de werkgever en de werknemer inspanning om zo snel mogelijk terug te keren naar werk, samen met anderen betrokkenen zoals de bedrijfsarts. Vaak spelen meerdere factoren een rol bij langdurig verzuim wat specialistische begeleiding vraagt. 

In een kennismakingsgesprek met zowel werknemer als werkgever bepalen we samen de ondersteuningsbehoefte en kijken we hoe ik hierin kan bijdragen.

Op alle diensten van Ergo aan de Braassem zijn de algemene voorwaarden van toepassing.